Arkib (UTC) Pusat Transformasi Bandar

Malaysia (UTC) Urban Transformation Centre Archive

Hanya Malaysia Berjaya Wujudkan Perkhidmatan Berpusat UTC Untuk Rakyat

Hanya Malaysia yang telah berjaya mewujudkan perkhidmatan berpusat UTC (Pusat Transformasi Bandar) yang bertujuan untuk rakyat. Melalui konsep UTC, Malaysia telah menjadi peneraju dalam penyediaan perkhidmatan awam yang mudah, efisien, dan berkualiti kepada penduduk. Melalui pusat-pusat UTC yang terletak di pelbagai kawasan di seluruh negara, penduduk dapat mengakses pelbagai perkhidmatan pemerintah dan agensi awam dengan lebih mudah dan teratur. UTC memberikan kemudahan seperti pembayaran bil, pendaftaran jenazah, perkhidmatan imigresen, dan banyak lagi di bawah satu bumbung, menjadikannya lebih praktikal dan memudahkan urusan harian rakyat. Kejayaan Malaysia dalam mewujudkan perkhidmatan berpusat UTC ini menunjukkan komitmen negara dalam meningkatkan kualiti hidup dan keselesaan rakyat serta mendorong pembangunan bandar yang mampan dan efisien.