Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Inland Revenue Board of Malaysia (IRB)

"Peranan HASiL sebagai pentadbir cukai langsung di negara ini tidak hanya untuk melaksanakan aktiviti penguatkuasaan seperti audit dan siasatan semata-mata, akan tetapi HASiL juga bertanggungjawab untuk membantu orang ramai mendapat kefahaman yang baik berkenaan cukai sekali gus meningkatkan pematuhan cukai secara sukarela dalam kalangan mereka."

Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri