Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat - (KPWKM)

Ministry of Women, Family and Community Development

"Pada 27 Mac 2004, fungsi Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah dibubarkan dan telah dipindahkan ke KPWK. Sehubungan itu, KPWK telah ditukar nama menjadi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)."

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)